แปลเพลง i wish you cheated - Alexander Stewart เนื้อเพลงและความหมาย